Edit this pageAAGB02-09

AAGB02/09 - Geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AKG0040 Eesti geoloogia
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
AME3130 Elektrotehnika
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
AKG0070 Geoloogia - ainetöö
AKM0255 Geostatistika
AKM0262 Geotehnoloogia õppepraktika
AKM0261 Geotehnoloogia üldkursus
EMH0031 Hüdraulika I
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AKG0030 Insenerigeoloogia alused
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
AKM0260 Kivimimehaanika, raimamine ja töötlemine
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
AKM0257 Lõhketööd
AKG0225 Maardlate geoloogiline uuring ja uurimismeetodid
AKG0222 Maavarade ja keskkonna geoloogia
AKM0264 Maavaramajandus ja ainetöö
AKM0251 Mäedisain
AKM0150 Mäenduslik keskkonnakaitse
AKM0253 Mäenduslik modelleerimine
AKM0254 Mäetööd ja mäemasinad
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AKG0221 Mineraalid ja kivimid
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
YGK3350 Tehniline joonestamineTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)