Edit this pageAES0250

Elektrienergia hajatootmine 〔Õppeaine ÕIS-is〕

Tarkvara energiatootmise modelleerimiseks

Õppematerjal

Salastatud

Tarkvara

 1. Energy PRO --TutorialsUser Guide
 2. DIgSILENT

Кirjandus

 1. Loengukonspekt “Elektrienergia hajatootmine” internetis. (Salastatud)
 2. Elekter päikesest ja tuulest Rein Pinn 2012
 3. Distributed generation : the power paradigm for the new millennium Boca Raton, RC Press, 2001. 400lk.
 4. Solar power plants: fundamentals, technology, systems, economics Berlin. Springer. 1991. 425 lk.
 5. Handbook for cogeneration and combined cycle power plants Boyce, Meherwan P. New York : ASME Press, 2002. 567 lk.

Upcoming events

Eksam

05. Jaanuar 2016 Eksam kell 2 päeval

Eksamiküsimused

 1. Hajutatud tootmise definitsioon; tsentraliseeritud ja hajutatud tootmise erinevused.
 2. Hajatootmise seis maailmas ja Eestis (osakaal kogutoodangus, tehnoloogiad, võimalikud arengud).
 3. Hajatootmisel kasutatavad tehnoloogiad ja kütused.
 4. Hajatootmise potentsiaal Eestis (lähtuvalt ressurssidest ja koostootmise potentsiaalist).
 5. Hajatootmise rakendamise võimalikud probleemid.
 6. Tuuleenergiast elektri tootmine Eestis (praegune seis, ressurss, toodangu arvutamine).
 7. Päikeseenergiast elektri tootmine Eestis (praegune seis, ressurss, toodangu arvutamine).
 8. Koostootmisjaamade elektri tootmine Eestis (praegune seis, ressursid, toodangu arvutamine).
 9. Millised on tuuleenergia laialdase kasutuselevõtuga seotud probleemid?
 10. Millised on päikesepaneelide laialdase kasutuselevõtuga seotud probleemid?
 11. Hajatootmisseadmete optimaalse suuruse valiku põhimõtted.
 12. Hajatootmisseadmete optimaalse talitluse põhimõtted.
 13. Oletame, et sinu tuttav soovib paigaldada oma majale päikesepaneelid. Milliseid tingimusi peaks ta paneelide valikul ja paigutamisel arvesse võtma ning milliseid üldiseid soovitusi temale annaksid?
 14. Oletame, et sinu tuttav soovib paigaldada oma krundile elektrituuliku. Milliseid tingimusi peaks ta elektrituuliku valikul ja paigutamisel arvesse võtma ning milliseid üldiseid soovitusi temale annaksid?
 15. Oletame, et sinu tuttav töötab soojusettevõttes, kes soovib asendada oma katlamajas katla koostootmisjaamaga. Milliseid tingimusi peaks ta koostootmisjaama valikul arvesse võtma ning milliseid üldiseid soovitusi temale annaksid?To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)