Edit this pageTARM02

TARM02/13 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1140 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1120 Audiitorkontroll
TAK1140 Audiitortegevuse alused
TAK1160 Avaliku sektori auditeerimine
HOL7010 EL siseturuõigus
TER100P Erialapraktika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAK1150 Finantsaruannete audit
TAF1110 Finantsarvestuse süvakursus
TER1464 Finants- ja väärtpaberianalüüs
TER1414 Finantsjuhtimine-kaasusanalüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TER1407 Konkurentsiökonoomika
TAF1120 Kontserniarvestus
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TAF1170 Majandusarvestuse teooria
TES1040 Ökonomeetria
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TAF1310 Raamatupidaja ja audiitori kutse-eetika
TAF1190 Raamatupidamispettused ja kohtulik raamatupidamisekspertiis
TXX1050 Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1150 Rahvusvaheline maksundus
TER1415 Riski juhtimine
TER1470 Risk ja optsioonid
TAK1130 Siseaudit
TAK1040 Sotsiaal- ja keskkonnaarvestus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TER1450 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1498 Võlakirjad ja turud

TARM02/11 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMO1091 Äriühingute valitsemine
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1140 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1120 Audiitorkontroll
TAK1140 Audiitortegevuse alused
TAK1160 Avaliku sektori auditeerimine
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HOL7010 EL siseturuõigus
TER100P Erialapraktika
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAK1150 Finantsaruannete audit
TAF1110 Finantsarvestuse süvakursus
TER1464 Finants- ja väärtpaberianalüüs
TER1414 Finantsjuhtimine-kaasusanalüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TAF1120 Kontserniarvestus
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TAF1170 Majandusarvestuse teooria
TES1040 Ökonomeetria
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TAF1100 Raamatupidaja ja audiitori kutse-eetika
TAF1190 Raamatupidamispettused ja kohtulik raamatupidamisekspertiis
TER8111 Raha ja pangandus
TXX1050 Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1150 Rahvusvaheline maksundus
TER1415 Riski juhtimine
TER1470 Risk ja optsioonid
TAK1130 Siseaudit
TAK1040 Sotsiaal- ja keskkonnaarvestus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TER1450 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1498 Võlakirjad ja turud

TARM02/09 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1140 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1120 Audiitorkontroll
HOL7010 EL siseturuõigus
TER100P Erialapraktika
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAF1110 Finantsarvestuse süvakursus
TER1464 Finants- ja väärtpaberianalüüs
TER1414 Finantsjuhtimine-kaasusanalüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TAF1120 Kontserniarvestus
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TAF1170 Majandusarvestuse teooria
TES1040 Ökonomeetria
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TAF1100 Raamatupidaja ja audiitori kutse-eetika
TER8111 Raha ja pangandus
TXX1050 Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1150 Rahvusvaheline maksundus
TER1415 Riski juhtimine
TER1470 Risk ja optsioonid
TAK1130 Siseaudit
TAK1040 Sotsiaal- ja keskkonnaarvestus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TER1450 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1498 Võlakirjad ja turud

TARM02/02 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1020 Äriõigus
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1040 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1020 Audiitorkontroll
TMV1040 Ettevõtluse eriseminar
TER1410 Ettevõtte rahandus
TER1399 Ettevõtte väärtuse hindamine
TTX1010 Euroopa Liidu struktuurid ja õigus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TER1210 Finantsturud ja -institutsioonid
TMV1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TAF1020 Kontserniarvestus
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
TER1510 Magistriseminar
TAF1070 Majandusarvestuse teooria
TES1010 Ökonomeetria
TMO1070 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TER1310 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1030 Rahvusvaheline arvestus
TAF1050 Rahvusvaheline maksundus
TER1340 Rahvusvahelised arveldused ja tehingute finantseerimine
TER1370 Risk ja optsioonid
TAK1030 Siseaudit
TMO1040 Strateegiline juhtimine
TAK1010 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TMM1070 Tollindus
TER1350 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1398 Võlakirjad ja turudTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)