Edit this pageTARM02-02

TARM02/02 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1020 Äriõigus
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1040 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1020 Audiitorkontroll
TMV1040 Ettevõtluse eriseminar
TER1410 Ettevõtte rahandus
TER1399 Ettevõtte väärtuse hindamine
TTX1010 Euroopa Liidu struktuurid ja õigus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TER1210 Finantsturud ja -institutsioonid
TMV1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TAF1020 Kontserniarvestus
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
TER1510 Magistriseminar
TAF1070 Majandusarvestuse teooria
TES1010 Ökonomeetria
TMO1070 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TER1310 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1030 Rahvusvaheline arvestus
TAF1050 Rahvusvaheline maksundus
TER1340 Rahvusvahelised arveldused ja tehingute finantseerimine
TER1370 Risk ja optsioonid
TAK1030 Siseaudit
TMO1040 Strateegiline juhtimine
TAK1010 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TMM1070 Tollindus
TER1350 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1398 Võlakirjad ja turudTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)