Edit this pageYAEM14-15

YAEM14/15 - Maa-teadused ja geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

AKM0358 Allmaakaevandamine ja projekt
AKM0170 Allmaarajatised
AKM0351 Avakaevandamine ja projekt
NGG8051 CO2 geoloogiline ladustamine
NSO7037 Dünaamiline meteoroloogia
NSO8044 Dünaamiline okeanograafia
NGG8049 Erimineraloogia
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
NSO8043 Füüsikaline okeanograafia ja limnoloogia
NGG8040 Füüsikalise geoloogia eriseminar
NGG8041 Geofüüsika alused
NGG8142 Geokeemia alused
NGG8053 Geoloogia ametipraktika
NGG8086 Geoloogilised protsessid ja kivimid (välipraktikum)
NGG8085 Geoloogilised protsessid maakoores
NGG8039 Geomaterjalid ja füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
AKM0350 Geomehaanika ja mäekonstruktsioonid
NGG8048 Geoprotsesside modelleerimine
AKM0362 Geotehnoloogia tootmispraktika
NGG8002 GIS Maa-teadustes: ArcGIS
NGG8003 GIS meetodid geoloogias
NSO8069 Kaasaegsed eksperimentaaltööd okeanograafias
AKM0190 Kaevandamiskeskkond ja ohutus
AKM0353 Kaevandatud alade kasutamine
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
ETG3732 Kaevandusgeodeesia - ainetöö
ETG3733 Kaevandusgeodeesia - õppepraktika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
NGG8070 Kvaternaarigeoloogia ja geomorfoloogia
NSO7039 Lennumeteoroloogia
NSO8046 Looduslike veekogude modelleerimine
NSO8060 Maa kaugsondeerimise alused
NGG8026 Maa süsteemid
AKM0357 Mäemajandus ja projekt
AKM0050 Mäeõiguse alused
YMF0020 Matemaatilise füüsika võrrandid
NSO8042 Merekeskkonna kaitse
NSO8045 Mereökoloogia alused
NSO7031 Meteotehnika ja vaatlusvõrk
NGG8046 Mikropaleontoloogia erikursus
NSO7041 Numbriline ilmaennustus
NSO8051 Okeanograafia ja meteoroloogia eriseminar
NSO8058 Okeanograafia-meteoroloogia andmed ja andmetöötlus
NSO8090 Okeanograafia-meteoroloogia praktika
NSO8055 Okeanograafiline prognoos
EEK0070 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia alused
AKG0301 Rakendusgeoloogia - projekt
NSO7035 Rakendusklimatoloogia
NGG8131 Sedimentoloogia alused
NGG8055 Statistilised meetodid maateadustes
NGG8047 Stratigraafia erikursus
NGG0140 Struktuurigeoloogia ja geodünaamika
NSO7038 Sünoptiline meteoroloogia
NSO8030 Teadustöö metoodika
HLX8040 TeadusvõõrkeelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)