Edit this pageYAMM07-07

YAMM07/07 - Maa-teadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

NSO7032 Dünaamiline meteoroloogia
NSO0030 Dünaamiline okeanograafia
NGG8033 Eesti geoloogia alused
NGG8049 Erimineraloogia
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
NSO7043 Fütometeoroloogia
NSO8043 Füüsikaline okeanograafia ja limnoloogia
NGG8040 Füüsikalise geoloogia eriseminar
NGG8030 Füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
YFR0310 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
NGG8041 Geofüüsika alused
NGG8042 Geokeemia alused
NGG0040 Geoloogilised protsessid maakoores
NGG8048 Geoprotsesside modelleerimine
NSO8057 Hüdrograafia ja veeteed
NSO7042 Hüdroloogia erikursus
NSO7036 Hüdrometeoroloogia eriseminar
KAK0050 Keskkonnakeemia
EKE0021 Keskkonnakorraldus
NGG8043 Kvaternaarigeoloogia
EMH0110 Lainetuse dünaamika
NSO8040 Looduslike veekogude modelleerimine
NGG8026 Maa süsteemid
NGG8034 Meregeoloogia alused
AKG0200 Mere geotehnika
NSO8042 Merekeskkonna kaitse
NSO8041 Mereökoloogia
NSO7034 Meteoroloogiline andmetöötlus
NSO7031 Meteotehnika ja vaatlusvõrk
NGG8046 Mikropaleontoloogia erikursus
NGG8031 Mineraloogia ja petroloogia alused
EMR8030 Mittelineaarne dünaamika
EMR0050 Modelleerimise alused
NSO7041 Numbriline ilmaennustus
NSO7044 Nüüdisaegne hüdrometeoroloogiline mõõtetehnika
NSO8050 Okeanograafia eriseminar
NSO8056 Okeanograafia-hüdrograafia aparatuur ja andmetöötlus
NSO8055 Okeanograafiline prognoos
EEG3430 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia
NSO7035 Rakendusklimatoloogia
EMH0090 Rannikuprotsessid
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
NGG8047 Stratigraafia erikursus
NGG8032 Stratigraafia ja paleontoloogia alused
NSO7033 Sünoptiline meteoroloogia
IRT8860 Teadustöö korraldus ja meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
NGG8025 Üldgeoloogia
NSO7020 Üldine meteoroloogia ja klimatoloogia
NSO8021 Üldine okeanograafia ja limnoloogia
EMD0050 Ülevaade merendusest ja laevandusestTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)