Edit this pageYAMM07-09

YAMM07/09 - Maa-teadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

NSO7037 Dünaamiline meteoroloogia
NSO8044 Dünaamiline okeanograafia
NGG8033 Eesti geoloogia alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
NGG8049 Erimineraloogia
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
NSO8043 Füüsikaline okeanograafia ja limnoloogia
NGG8040 Füüsikalise geoloogia eriseminar
NGG8030 Füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
NGG8041 Geofüüsika alused
NGG8042 Geokeemia alused
NGG8050 Geoloogia ametipraktika
NGG0040 Geoloogilised protsessid maakoores
NGG8048 Geoprotsesside modelleerimine
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
KAK0050 Keskkonnakeemia
NGG8043 Kvaternaarigeoloogia
EMH0110 Lainetuse dünaamika
NSO8040 Looduslike veekogude modelleerimine
NSO8060 Maa kaugsondeerimise alused
NGG8026 Maa süsteemid
NGG8035 Meregeoloogia alused
AKG0200 Mere geotehnika
NSO8042 Merekeskkonna kaitse
NSO8045 Mereökoloogia alused
NSO7031 Meteotehnika ja vaatlusvõrk
NGG8046 Mikropaleontoloogia erikursus
NGG8031 Mineraloogia ja petroloogia alused
EMR0050 Modelleerimise alused
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
NSO8051 Okeanograafia ja meteoroloogia eriseminar
NSO8058 Okeanograafia-meteoroloogia andmed ja andmetöötlus
NSO8090 Okeanograafia-meteoroloogia praktika
NSO8055 Okeanograafiline prognoos
EKE0150 Rakendushüdroloogia erikursus
NSO7035 Rakendusklimatoloogia
NGG8047 Stratigraafia erikursus
NGG8032 Stratigraafia ja paleontoloogia alused
NSO7033 Sünoptiline meteoroloogia
NSO8030 Teadustöö metoodika
HLX8040 Teadusvõõrkeel
NGG8025 Üldgeoloogia
NSO7020 Üldine meteoroloogia ja klimatoloogia
NSO8021 Üldine okeanograafia ja limnoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)